โพสต์ล่าสุด

การประชาสัมพันธ์งบทดลองในระบบ GFMIS โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

| 21 ก.ย. 2021

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ปิดประกาศงบทดลองในระบบ GFMIS ที่หน้าห้องการเงิน อาคารพิสัยสรเดช

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนกรอกข้อมูลในใบรับรองการรับเงินสนับสนุนเยียวยา 2,000 บาท

ประกาศการรับเงินสนับสนุนการเรียนออนไลน์ของนักเรียนที่ไม่มีเลขบัญชีธนาคาร

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

| 11 ส.ค. 2021

12 สิงหาของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติไทย ความเป็นมาของวันแ […]

การประชาสัมพันธ์งบทดลองในระบบ GFMIS โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

| 9 ส.ค. 2021

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ปิดประกาศงบทดลองในระบบ GFMIS ที่หน้าห้องการเงิน อาคารพิสัยสรเดช

โหลดเอกสารแนบการเบิกเงินการศึกษาบุตร

เผยแพร่ผลงานวิจัย