โพสต์ล่าสุด

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

| 21 พ.ค. 2020

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

| 21 พ.ค. 2020

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

| 25 เม.ย. 2020

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563

การรับ ปพ.1 และปพ.2(ใบประกาศนียบัตร) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การรับ ปพ.1 และปพ.2(ใบประกาศนียบัตร) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ม.1และม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ม.1และม.4 ห้องเรียนทั่ […]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ล./๕๕-ก นอกเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)