โพสต์ล่าสุด

การเปิดการเรียนการสอนตามปกติ (On-site)

| 8 ม.ค. 2021

ตามที่ได้มีการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVD-19) โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ปิดเรียนระหว่างวันที่ 4 – 10 มกราคม 2564 แล้วนั้น

ประกาศโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ

ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID-๑๙) จัง […]

การลงทะเบียนและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

| 19 ธ.ค. 2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบติดมหาวิทยาลัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี โรงเรียนขุมพลโพนพิสัย ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี2563

การลงทะเบียน และชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่1/2563

ด้วยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้กำหนดการลงทะเบียนเรียนและกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/ 2563 โดยมีกำหนดการดังนี้