การประชาสัมพันธ์งบทดลองในระบบ GFMIS โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

9 ส.ค. 2021

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ปิดประกาศงบทดลองในระบบ GFMIS ที่หน้าห้องการเงิน อาคารพิสัยสรเดช