รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้