หมวดหมู่: การเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2565

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565 (รอบ6 เดือน)

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565

| 8 ก.พ. 2022

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564

การประชาสัมพันธ์งบทดลองในระบบ GFMIS โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

| 15 ต.ค. 2021

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ปิดประกาศงบทดลองในระบบ GFMIS ที่หน้าห้องการเงิน อาคารพิสัยสรเดช

การประชาสัมพันธ์งบทดลองในระบบ GFMIS โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

| 9 ส.ค. 2021

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ปิดประกาศงบทดลองในระบบ GFMIS ที่หน้าห้องการเงิน อาคารพิสัยสรเดช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปีประ […]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี โรงเรียนขุมพลโพนพิสัย ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี2563