หมวดหมู่: ผลงานครู

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ม.6 ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึ […]

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึ […]

นางกาญจนสุดา ไชยเพ็ชร ชนะเลิศ เหรียญทอง รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2561

| 26 มี.ค. 2020

นางกาญจนสุดา ไชยเพ็ชร ชนะเลิศ เหรียญทอง รางวัล ทรงคุณค่ […]

นางกาญจนสุดา ไชยเพ็ชร รับรางวัล วัฒนคุณาธร จากกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2562

| 26 มี.ค. 2020

นางกาญจนสุดา ไชยเพ็ชร รับรางวัล วัฒนคุณาธร จากกระทรวงวั […]

นางกาญจนสุดา ไชยเพ็ชร รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน

| 26 มี.ค. 2020

นางกาญจนสุดา ไชยเพ็ชร รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กแ […]