Category: รับสมัครนักเรียน

เรียกรายงานตัว ลำดับสำรองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 1-10

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยเรียกรายงานตัว ลำดับสำรองนักเรียน ม.4 ลำดับที่ 1 – 10 ให้มารับมอบตัวในวันที่ 18 มิถุนายน 2563

ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศ คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ชั้น ม.4

ประกาศ คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ชั้น ม.4

ประกาศ คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ชั้น ม.1

ประกาศ คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ชั้น ม.1

หลักเกณฑ์การจัดห้องเรียน นักเรียนชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา2563

ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว

ผู้ปกครอง / นักเรียน สามารถดาวน์โหลดเอกสารมอบตัวได้ที่ด้านล่าง และกรุณาอ่านรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการมอบตัว

เลื่อนการรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

เลื่อนการรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ IEP

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ IEP

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563