หมวดหมู่: กิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โครงการอบรมเพื่อการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 5 แก่ครูผู้สอนภาษาจีนในประเทศไทย

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนชุมพลโพ […]

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

| 11 ส.ค. 2021

12 สิงหาของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติไทย ความเป็นมาของวันแ […]

รายงานการประเมินตนเอง ปี 2562

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2562

เชิญครู นักเรียน ชมนิทรรศการหนังสือใหม่ที่ห้องสมุดโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

เชิญครู นักเรียน ชมนิทรรศการหนังสือใหม่ที่ห้องสมุดโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดVIDEO CLIP การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปี 2562

#บันทึกการอ่าน

ชุมนุมยุวบรรณารักษ์จัดทำสื่อสร้างสรรค์

#ห้องสมุดเคลื่อนที่ “กระเช้ารักการอ่าน” #จั […]

Professional Learning Community

รายงานการประเมินตนเอง 2561

รายงานการประเมินตนเอง 2560