คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. จากสหวิทยาเขตเบญจพิทย์ ออกนิเทศติดตามฯ รร.ชุมพลโพนพิสัย

คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. จากสหวิทยาเขตเบญจพิทย์ ออกนิเทศติดตามฯ รร.ชุมพลโพนพิสัย เมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2562

Read more

ค่ายวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์ฯ

ค่ายวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

Read more

บริจาคโลหิต รพ.หนองคาย 2562

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 รพ.หนองคาย ได้ออกมารับบริจาคโลหิตที่โรงเรียนเรียนชุมพลโพนพิสัย โดยมีคระครูบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วยสีหน้าที่สดใส อิ่มบุญกันโดยถ้วนหน้า

Read more

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จัดกิจกรรมเดินสวนสนามวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2562 โดยดร.พิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบให้ นายอรุน ทองแสน รองผู้อำนวยการอำวยการ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ

Read more

วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 2562

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย นำโดย ดร.พิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรม “รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี พ.ศ. 2562

Read more