หมวดหมู่: ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

พ.ศ. 2499 ราษฎรอำเภอโพนพิสัยจำนวนหนึ่ง ได้ทำหนังสือคำร้ […]

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย (อังกฤษ : Chumpholphonp […]