หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม 2565

โครงการอบรมเพื่อการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 5 แก่ครูผู้สอนภาษาจีนในประเทศไทย

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนชุมพลโพ […]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2565

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ห้องสมุดอัพเดตหนังสือใหม่ปีการศึกษา 2565

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565 (รอบ6 เดือน)

ประกาศการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ลําดับสํารอง ประจําปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและรั […]

ประกาศการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลําดับสํารอง ประจําปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ดําเนินการสอบคัดเลือกและร […]

การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้ […]