คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. จากสหวิทยาเขตเบญจพิทย์ ออกนิเทศติดตามฯ รร.ชุมพลโพนพิสัย

คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. จากสหวิทยาเขตเบญจพิทย์ ออกนิเทศติดตามฯ รร.ชุมพลโพนพิสัย เมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2562

Read more

ค่ายวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์ฯ

ค่ายวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

Read more

บริจาคโลหิต รพ.หนองคาย 2562

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 รพ.หนองคาย ได้ออกมารับบริจาคโลหิตที่โรงเรียนเรียนชุมพลโพนพิสัย โดยมีคระครูบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วยสีหน้าที่สดใส อิ่มบุญกันโดยถ้วนหน้า

Read more