หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน และ ยามรักษาการณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน และ ยามรักษาการณ์

รายงานงบทดลองรายวัน – หน่วยเบิกจ่าย วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2564

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศ […]

ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนกรอกข้อมูลในใบรับรองการรับเงินสนับสนุนเยียวยา 2,000 บาท

ประกาศการรับเงินสนับสนุนการเรียนออนไลน์ของนักเรียนที่ไม่มีเลขบัญชีธนาคาร

โหลดเอกสารแนบการเบิกเงินการศึกษาบุตร

ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

การประเมินหลักสูตรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ปีการศึกษา 2563

จึงขอความร่วมมือจากคณะผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ในการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563