หมวดหมู่: โครงการ

โครงการห้องเรียน MEP

ห้อง MEP (Mini English Program) “ห้องเรียนที่เน้นการเรี […]

การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาพวิกฤต (Business Continuity Plan :BCP)

| 19 ส.ค. 2020

การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาพวิกฤต (Business Continuity Plan :BCP)

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการในความร่วมม […]

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English Resources Information Center or ERIC

ความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์ในประเทศไทย   &nb […]

หลักสูตรโครงการห้องเรียน EIS (English for Integrated Studies)

โครงการห้องเรียน EIS (English for Integrated Studies) ม […]

โครงการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยปลอดขยะ (Zero Waste School)

โครงการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยปลอดขยะ (Zero Waste School) […]