หมวดหมู่: ประกาศ

เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการขอรับ ปพ.1 และเอกสารวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประกาศเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการขอรับ ปพ.1 และเอกสารวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2562

สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนรู้ทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีมาตรก […]

เลื่อนการรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

เลื่อนการรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศปฏิทินการปฏิบัติงาน1/2562

| 22 พ.ค. 2019

การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2562

| 6 มี.ค. 2019