หมวดหมู่: ประกาศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน 2565

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ลําดับสํารอง ประจําปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและรั […]

ประกาศการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลําดับสํารอง ประจําปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ดําเนินการสอบคัดเลือกและร […]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน เ […]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน เ […]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ดำเนอนการรับสมัครนักเรียน […]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ดำเนอนการรับสมัครนักเรียน […]

การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้ […]

การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ด้วยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้ […]