ค่ายวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์ฯ

ค่ายวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

Read more

รางวัลพระราชทาน การประกวดบรรยายธรรมนักเรียนระดับ ม.ต้น

นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ได้รับพระราชทานรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ การประกวดบรรยายธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปี 2562

Read more