การประกวดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม. ระดับประเทศ

นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย เข้าร่วมการประกวดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม. ระดับประเทศ และได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ. โล่ประทานสมเด็จพระสังฆราช. โครงงานคุณธรรม ม. ปลาย โล่รางวัลระดับประเทศ. บรรยายธรรม. ม.ต้น รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้ นางสาวศุภชิยา วงษ์หาบุตร นางสาวดาราวรรณ วันงามวิเศษ นางสาวกัญญาภัค เทียมนาก

Read more

ค่ายวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์ฯ

ค่ายวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

Read more

รางวัลพระราชทาน การประกวดบรรยายธรรมนักเรียนระดับ ม.ต้น

นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ได้รับพระราชทานรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ การประกวดบรรยายธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปี 2562

Read more