หมวดหมู่: ผลงานนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบติดมหาวิทยาลัย

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ม.6 ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึ […]

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึ […]

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ ระดับชา […]

รางวัลชมเชย การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญะ ประจำปี 2561

รางวัลชมเชย จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ […]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 […]

รางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2559

นางสาวสุภัทรา ชาวสวย ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดั […]

นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยคว้าแชมป์บาสเกตบอล กีฬานักเรียนธนาคารออมสิน

การประกวดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม. ระดับประเทศ

นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย เข้าร่วมการประกวดงานมหกรร […]

การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี