ติดต่อเรา

9 ก.พ. 2018

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

CHUMPHOLPHONPHISAI SCHOOL

หมู่ที่ 2 บ้านจอมนาง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย

จังหวัดหนองคาย 43120

โทรศัพท์ 042471051 โทรสาร 042471050