แต่ตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางสิริกิติ์ฯ

6 ส.ค. 2019