กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน : งานห้องสมุดเปิดให้บริการหนังสือใหม่