ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ม.1และม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ม.1และม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การรับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย เปิดรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.cpps.ac.th ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม