รางวัลพระราชทาน การประกวดบรรยายธรรมนักเรียนระดับ ม.ต้น

นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ได้รับพระราชทานรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ การประกวดบรรยายธรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ปี 2562