การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาพวิกฤต (Business Continuity Plan :BCP)

19 ส.ค. 2020

การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาพวิกฤต (Business Continuity Plan :BCP) โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย