ดาวน์โหลดเอกสารมอบตัว

ผู้ปกครอง / นักเรียน สามารถดาวน์โหลดเอกสารมอบตัวได้ที่ด้านล่าง และกรุณาอ่านรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการมอบตัว

หรือ : http://www.cpps.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/06/ใบมอบตัวนักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย.pdf

ตัวอย่างการกรอกเอกสารมอบตัว

ชั้น ม. 1

ชั้น ม. 4

รายละเอียด/ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว

ชั้น ม.1

ชั้น ม.4