ประกาศการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ลําดับสํารอง ประจําปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 3 เมษายน 2565 แล้วนั้น ปรากฏว่า มีนักเรียนสละสิทธิ์ไม่มา มอบตัวตามที่โรงเรียนกำหนด
ดังนั้นโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยจึงให้นักเรียนที่ได้ลำดับสำรองมารายงานตัวและดำเนินการมอบตัวใน วันที่ 5 เมษายน 2565 ในเวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง วิชาการดังนี้

  1. แผนการเรียนวิทย์ -คณิต สำรองลำดับที่ 1-2
  2. แผนการเรียนภาษายุโรปสำรองลำดับที่ 1
  3. แผนการเรียนภาษาเอเชียสำรองลำดับที่ 1
  4. แผนการเรียนไทย-สังคมสำรองลำดับที่ 1-3 หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิโรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสำรองลำดับถัดไปมารายงานตัวต่อไป