ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565 โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติของนักเรียนตามประกาศโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2565 นั้น
บัดนี้โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนตามที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกทั้งในเขตพื้นที่บริการ และนอกเขตพื้นที่บริการ จำนวนทั้งสิ้น
560 คน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ให้นักเรียนที่ผ่านคัดเลือกเข้าดูรายละเอียดและศึกษาวิธีการและขั้นตอนการมอบตัวใน
เวปไซต์ของโรงเรียน www.cpps.ac.th และให้มามอบตัว ในวันที่ 2 เมษายน 2565 ตามประกาศ
หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
จึงประกาศ มา ให้ทราบโดยทั่วกัน

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.