เรียกรายงานตัว ลำดับสำรองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 1 ลำดับที่ 1-10

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยเรียกรายงานตัว ลำดับสำรองนักเรียน ม.4 ลำดับที่ 1 – 10 ให้มารับมอบตัวในวันที่ 18 มิถุนายน 2563