นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยคว้าแชมป์บาสเกตบอล กีฬานักเรียนธนาคารออมสิน