รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69นางสาวอารีรัตน์ พรสุวรรณ รับรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านวัฒนธรรม “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี 2563 จากรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม