รางวัลชมเชย การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญะ ประจำปี 2561

รางวัลชมเชย จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญะ ประจำปี 2561