รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ การสวดมนต์หมู่ฯ ประเภททีมชาย ประจำปี 2561