เอกสารคำสั่งโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

ที่รายการคำสั่งโรงเรียนกลุ่มงานดาวน์โหลด
1คำสั่งรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566งานรับนักเรียนDownload PDF
2คำสั่งรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566งานรับนักเรียนDownload PDF
3คำสั่งรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566งานรับนักเรียนDownload PDF
4คำสั่งรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566งานรับนักเรียนDownload PDF
5คำสั่งรับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566งานรับนักเรียนDownload PDF