ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ผ่านระบบ SGS

📣📣นักเรียนโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สามารถตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ผ่านระบบ SGS (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง) โดยใช้เลขประจำตัวนักเรียน (5 หลัก) และเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ของนักเรียน เป็น Username และ Password ได้ที่เว็บไซต์

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx

👉 งาน SGS กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย👈

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น