อบรมการออกแบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

กิจกรรมพี่สอนน้องทำ Portfolio โดยคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมสองนาง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น